فرم ثبت نام جهت شرکت در جلسات مشاوره اشتغال و کارآفرینی

فرم ثبت نام جهت شرکت در جلسات مشاوره شغلی و کارآفرینی
 • نام*
  0
 • 1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کدملی*
  3
 • شماره دانشجویی*شماره دانشجویی خود را به صورت کامل بنویسید.
  4
 • تلفن همراه*
  5
 • نام مرکز مشغول به تحصیل*مرکز مورد نظر خود را انتخاب کنید
  6
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • انتخاب مشاور*
  متخصصین گروه
  سایر
  9
 • وضعیت تحصیل*
  10
 • وضعیت اشتغال*
  11
 • علاقمندی شما در چه زمینه ای است*توضیح بیشتر
  12
 • نوع درخواست*نوع درخواست مورد نظر را انتخاب کنید
  13
 • رزومه*تجربه کاری و دوره های گذرانده شده خود را آپلود کنید آپلود
   14