هیأت نظارت استان چهارمحال و بختیاری از مراکز آموزش علمی کاربردی استان خوزستان بازدید کردند

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۸ کد : ۶۰۹۲۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۸
هیأت نظارت استان چهارمحال و بختیاری از مراکز آموزش علمی کاربردی استان خوزستان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری : پیرو بخشنامه معاون محترم نظارت و سنجش دانشگاه مبنی بر مشارکت در بررسی های میدانی مراکز استان ها، در قالب طرح نظارت ملی، طبق برنامه تعیین شده گروه نظارت و ارزیابی استان چهارمحال و بختیاری متشکل از رئیس اداره نظارت و ارزیابی ، رئیس امور فرهنگی و دانشجویی و کارشناس مسئول آموزش از کلیه مراکز آموزش علمی کاربردی استان خوزستان بازدید کردند . این بازدیدها طی پنج روز از ۱۸ مرکز مستقر در هفت شهرستان انجام پذیرفت که پس از انجام بازدیدها نتایج آن در قالب فرم های موجود تنظیم و به معاونت نظارت و سنجش ارسال گردید.


نظر شما :