روابط عمومی

نسترن سهرابی دهکردی

سمت : کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

شماره تماس :03832320637  داخلی 21

اهم شرح وظایف کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه :

 1. مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط به رشته شغلی.
 2.  جمع اوری آمار و اطلاعات از واحدهای تابعه و جمع بندی آن جهت ارائه گزارش به مقام مافوق.
 3. مشارکت در ابلاغ ضوابط و آئین نامه‌های اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن امور تبلیغاتی.
 4. مشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن‌های خبری داخلی.
 5. مشارکت در نظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در واحدهای تابعه.
 6. انجام امورتبلیغاتی  مربوط به برگزاری جشن‌ها، کنگره‌ها، برنامه‌ها و همایش‌های علمی و اجرائی.
 7. مشارکت در انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه‌ای و تشریفاتی.
 8. مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری براساس برنامه‌های مصوب دانشگاه.
 9. ایجاد ارتباط موثر با خبرگزاری ها ، خبرنگاران و واحدهای روابط عمومی سایر نهادها و سازمان‌ها.
 10.  برنامه ریزی جهت دایر کردن اتاق اطلاعات برای راهنمائی و پاسخگویی به پرسش های  ارباب رجوع
 11.  مشارکت در تهیه تقویم دانشگاهی براساس رویدادهای مهم ملی، مذهبی و بومی.
 12.  مشارکت در نظر سنجی و انعکاس افکار عمومی جهت بهره‌برداری‌های لازم دانشگاه.
 13. هماهنگی و اقدامات لازم جهت تهیه و ضبط برنامه‌های رادیویی، تلوزیونی و مطبوعاتی.
 14. مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مربوط به برنامه‌های مصوب دانشگاه.
 15. تنظیم برنامه مصاحبه با مطبوعات و رسانه‌های گروهی
 16. اطلاع رسانی اخبار ، رویدادها و وقایع دانشگاه
 17. درج اخبارروزانه  بر روی پرتال دانشگاه و بروزرسانی اخبار و اطلاعیه ها در پرتال
 18. جمع بندی گزارش عملکرد سازمان به صورت سه ماهه و ارجاع به سازمان مرکزی
 19. دریافت عرایض، مکاتبات و شکایات مردمی و ارجاع آن به مراجع و واحدهای ذیربط.
 20. شرکت فعال در دوره‌های کارآموزی، مهارتی و اموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی‌های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 21. انجام سایر امور مربوط و بر طبق و با دستور مقام مافوق.