اداره خدمات آموزشی

حجت مجیدی

سمت : کارشناس مسئول خدمات آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

تلفن : 03832320637داخلی 17

شرح وظایف :

  • برگزاری  شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص
  • صدور نامه اشتغال به تحصیل دانشجویان اتباع
  • هماهنگی و نظارت بر سامانه خروج از کشور دانشجویان دارای معافیت تحصیلی
  • بررسی و هماهنگی مسایل آموزشی مراکز آموزشی
  • ابلاغ بخشنامه و آئین‌نامه‌های آموزشی دانشگاه از قبیل تقویم آموزشی و ..... به مراکز تحت نظارت
  • رسیدگی به امور دانشجویان غیر حضوری و مدیریت خانواده توسط سامانه ساتب
  • بررسی مشکلات آموزشی مراکز آموزشی و دانشجویان
  • بررسی مغایرت های شناسنامه ای و کد ملی دانشجویان جدید الورد
  • بررسی درخواست های دانشجویان ارسال شده از سوی مراکز آموزشی از جمله تغییر رشته، سنوات، مجوز ادامه تحصیل و ....
  • پاسخگویی به ارباب رجوع‌های حضوری و تلفنی دانشگاه