اداره دانش آموختگان

همکاران حوزه دانش آموختگان 

 

بهمن مولوی 

سمت : کارشناس مسئول گسترش و برنامه ریزی درسی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

تلفن تماس : 03832320637 داخلی 14

شرح وظایف  :

  • بررسی درخواست های مربوط به ترجمه مدارک و معرفی دانش‌آموختگان متقاضی ترجمه ریز نمرات به وزارت علوم
  • بررسی پرونده دانش آموختگان کلیه مراکز استان و صدور گواهینامه‌های موقت دانش‌آموختگان سطح استان
  • صدور تائیدیه تحصیلی دانش‌آموختگان متقاضی
  • پاسخگویی به ارباب رجوع‌های حضوری و تلفنی

 

سوسن خادمی دهکردی

سمت : کارشناس خدمات آموزشی

کارشناسی ارشد مشاوره

تلفن : 03832320637 داخلی 35

شرح وظایف :

  • تحویل دانش‌نامه تمامی فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی علمی کاربردی سطح استان
  • تحویل دانش‌نامه تمامی فارغ‌التحصیلان رشته های غیر حضوری
  • تحویل گواهی نامه موقت تمامی فارغ‌التحصیلان رشته های غیر حضوری
  • بایگانی کلیه دانشنامه های واصل شده از سازمان مرکزی
  • پاسخگویی به ارباب رجوع‌های حضوری و تلفنی
  • رابط استانی دوره های کوتاه مدت