اداره امور مدرسان

جعفر کرمی

کارشناس مسئول جذب

ارشد برق

تلفن تماس : 03832320637 داخلی 18

 • شرح وظایف
 1. برگزاری فراخوان عمومی جذب مدرس حق التدریس در بازه‌های زمانی مشخص پس از اعلام ستاد مرکزی دانشگاه جهت ارسال پرونده‌های متقاضیان جدید به واحد استان و بررسی در هیأت اجرایی جذب استانی
 2. تشکیل پرونده متقاضیان تدریس به عنوان مدرس خبره در مراکز آموزشی تحت نظارت و تابعه واحد استانی به لحاظ تطبیق مستندات و رعایت قوانین مرتبط جهت ارسال به حوزه ستادی دانشگاه.
 3. برگزاری جلسات کارگروه‌های علمی تخصصی جهت بررسی پرونده‌های واصل شده در هر فراخوان
 4. اعمال نتایج بررسی صلاحیت علمی مدرسان در سامانه جذب مدرسان دانشگاه
 5. تشکیل جلسات هیأت اجرایی جذب استان و ارسال گزارش عملکرد ماهانه هیأت جذب استان (مدرسان) به دبیرخانه جذب سازمان مرکزی دانشگاه
 6. برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان امور مدرسان مراکز
 7. پیگیری و رفع مشکلات مدرسان در سامانه های دانشگاه
 8. پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های واصل شده از سازمان مرکزی دانشگاه و مراکز آموزشی استان در حوزه مدرسان
 9. همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم و  تجلیل از برخی از استادان استان
 10. صدور گواهی تدریس برای مدرسان متقاضی
 11. برنامه ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرس (مهارت‌های عمومی تدریس) برای مدرسان