اداره فرهنگی و دانشجویی

 

 

 

علی اکبر ترابی

سمت : رئیس اداره دانشجوئی و فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

 شماره تلفن : 03832320604 داخلی 23

 

 

 

سیده مرضیه حسینی

سمت :کارشناس مسئول دانشجوئی و فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

شماره تلفن 03832320604 داخلی 24

 

شرح وظایف امور دانشجوئی و فرهنگی

 امـور دانشـجویی

 • پیگیری تسهیلات دانشجویی (وام دانشجوئی و وام عتبات )
 •  پیگیری و انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی

- تشکیل پرونده  و پیگیری انتخاب دانشجوی نمونه

-تعامل موثر با دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و دانشگاههای مادر استان در خصوص فعالیت های مشاوره در   مراکز آموزشی.

- برنامه ­ریزی و نظارت بر تأسیس انجمن دانش آموختگان و اتخاذ تمهیدات لازم جهت عضویت دانشجویان فارغ التحصیل.

-برنامه­ ریزی و نظارت بر شورای انضباطی دانشجویان.

-هماهنگی و تعامل با مراکز علمی کاربردی استان در خصوص تسریع در فرآیند نقل و انتقال دانشجویان.

-هماهنگی و تعامل با مراکز علمی کاربردی استان در خصوص تسریع در فرآیند  میهمان شدن دانشجویان

فعالیت های قرآن و عترت (علیهم السلام):

 • مشارکت و حضور در جشنواره های ملی و بین المللی قرآن کریم 
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیت های قرآن و عترت در مراکز آموزشی   

 

امور فرهنگی

تربیت بدنی

 • برگزاری ورزشهای همگانی در واحد استانی
 • نظارت بر برگزاری مسابقات ورزشی در مراکز استان
 • شرکت در جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاهی و استانی و کشوری

  دفتر نهادی رهبری

امور شاهد و ایثارگر

 • تشکیل ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • رسیدگی به امور آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • پیگیری مطالبات شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • سرکت در جشنوراه های متفاوت مرتبط با ایثار و فداکاری و....