تائیدیه تحصیلی

 

دانشجویان و دانش‌آموختگان محترم، طبق بخشنامه 22284/91/ت ه مورخ 29/07/91 جهت تهیه و ارائه هرگونه تائیدیه تحصیلی و استعلام مدرک تحصیلی تنها به اداره دانش‌آموختگی محل تحصیل (مرکز آموزش علمی کاربردی محل تحصیل) خود مراجعه و ظرف مدت حداکثر 15 روز کاری، با هماهنگی مرکز نسبت به دریافت  پاسخ در محل مورد نظر خود اقدام نمائید.

 

* آن دسته از دانش‌آموختگان محترم که مراکز محل تحصیل‌شان منحل شده است، می‌بایست کلیه درخواست‌های ارگان/سازمان/شرکت یا دانشگاه، مربوط به استعلام (تاییدیه)مدرک تحصیلی فقط از طریق پست به این اداره ارسال نمایند. درج کدپستی الزامیست.

 

" پذیرش هرگونه نامه و درخواست تائیدیه تحصیلی به صورت دستی  مخصوصاً توسط ذینفع خلاف ضوابط ومقررات میباشد، بنابراین خواهشمند است از اصرار بی‌مورد در این خصوص اکیداً خودداری گردد."