اخبار - آرشیو

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی استان از برگزاری آزمون های پایان پودمان های آموزشی دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی استان از برگزاری آزمون های پایان پودمان های آموزشی دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص

دكتر عزیزی ، رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی استان و هیأت همراه روز پنج شنبه مورخ 24/10/94 از محل برگزاری آزمون های پایان پودمان های آموزشی دوره های كاردانی و كارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص بازدید كردند.

ادامه مطلب
برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

هفتاد و پنجمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی استان روز یكشنبه مورخ 20/10/94 با حضور رئیس محترم واحد استانی دانشگاه و سایر اعضا در محل سالن اجتماعات واحد استانی برگزارگردید .

ادامه مطلب
کسب مقام در دومین جشنواره فرهنگی و هنری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور توسط مدیردانشجویی‌فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد

کسب مقام در دومین جشنواره فرهنگی و هنری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور توسط مدیردانشجویی‌فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد

مهندس ایمان اسدی فارسانی مدیردانشجویی‌فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد در دومین جشنواره فرهنگی و هنری کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بخش داستان کوتاه به ارائه اثر با عنوان «گلدان سوم» حائز رتبه دوّم در بین آثار ارائه شده گردید.

ادامه مطلب