اخبار - آرشیو

برگزاری هشتادمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری هشتادمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

هشتادمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی استان روز یكشنبه مورخ 27/04/95 با حضور رئیس محترم واحد استانی دانشگاه و سایر اعضا در محل مركز آموزش علمی كاربردی نگین چهارمحال برگزارگردید .

ادامه مطلب