اخبار - آرشیو

برگزاری هشتاد  و هشتمین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری هشتاد و هشتمین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

هشتاد و هشتمین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی استان روز سه شنبه مورخ 30/03/96 با حضور رئیس محترم واحد استانی دانشگاه و اعضاء در محل سالن اجتماعات واحد استانی برگزارگردید .

ادامه مطلب
برگزاری شصت و هشتمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی كاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری

برگزاری شصت و هشتمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی كاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری

شصت و هشتمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری روز سه شنبه مورخ 16/03/96 با حضور دكتر براتی رئیس واحد استانی دانشگاه و رئیس شورای آموزشی و کمیسون موارد خاص واحد استانی و اعضای شورا در سالن اجتماعات واحد استانی دانشگاه برگزار گردید .

ادامه مطلب