اخبار - آرشیو

نتایج مغایرت پذیرفته‌شدگان مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد» دوره‌های کاردانی و کارشناسی بهمن ماه ۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی، اعلام شد

نتایج مغایرت پذیرفته‌شدگان مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد» دوره‌های کاردانی و کارشناسی بهمن ماه ۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی، اعلام شد

نتایج مغایرت پذیرفته‌شدگان مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد» دوره‌های کاردانی و کارشناسی بهمن ماه ۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی، اعلام شد.

ادامه مطلب
تشکیل کارگروه  اشتغال ، اقتصاد و تولید قرارگاه دانشگاهی  مقابله با کرونای استان چهارمحال و بختیاری توسط دانشگاه علمی کاربردی

تشکیل کارگروه اشتغال ، اقتصاد و تولید قرارگاه دانشگاهی مقابله با کرونای استان چهارمحال و بختیاری توسط دانشگاه علمی کاربردی گالری

تشکیل کارگروه اشتغال ، اقتصاد و تولید قرارگاه دانشگاهی مقابله با کرونای استان چهارمحال و بختیاری توسط دانشگاه علمی کاربردی

ادامه مطلب
برگزاری یکصد و پنجمین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری یکصد و پنجمین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری گالری

یکصد و پنجمین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی استان روز سه شنبه ۲۳/۰۲/۹۹ با حضور رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان و سایر اعضا در محل سالن جلسات واحد استانی برگزارگردید .

ادامه مطلب