اخبار - آرشیو

برگزاری هشتاد و یكمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری هشتاد و یكمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

هشتاد و یكمین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی استان روز دو شنبه مورخ 25/05/95 با حضور رئیس محترم واحد استانی دانشگاه و سایر اعضا در محل سالن اجتماعات واحد استانی برگزارگردید .

ادامه مطلب
برگزاری پنجاه وهشتمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی كاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری

برگزاری پنجاه وهشتمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی كاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری

پنجاه و هشتمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری روز سه شنبه مورخ 19/05/95 با حضور دكتر عزیزی رئیس واحد استانی دانشگاه و رئیس شورای آموزشی و کمیسون موارد خاص واحد استانی و اعضای شورا در سالن اجتماعات واحد استانی دانشگاه برگزار گردید .

ادامه مطلب
برگزاری پنجاه و هفتمین جلسه شورای هم اندیشی روسای مراكز آموزش علمی كاربردی استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری پنجاه و هفتمین جلسه شورای هم اندیشی روسای مراكز آموزش علمی كاربردی استان چهارمحال و بختیاری

پنجاه و هفتمین جلسه شورای هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان روز سه شنبه مورخ 05/05/95 با حضور اعضا در محل سالن جلسات واحد استانی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
افتخارآفرینی کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد در دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی

افتخارآفرینی کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد در دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی

کسب 41 عنوان برتر در بخش کتبی دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه توسط کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد

ادامه مطلب