اخبار - آرشیو

پنجمین فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان حق التدریس در مراکز آموزشی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

پنجمین فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان حق التدریس در مراکز آموزشی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور تأمین مدرسان آموزشی مراکز آموزشی علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه در سراسر کشور، از بین افراد واجد شرایط ساکن هر استان، در رشته های مورد نیاز و بر اساس شرایط مندرج در متن این فراخوان دعوت به ثبت نام می نماید.

ادامه مطلب
وظیفه تربیت نیروهای متعهد در حوزه فرهنگی کشور بر عهده دانشگاه است

وظیفه تربیت نیروهای متعهد در حوزه فرهنگی کشور بر عهده دانشگاه است گالری

بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه دانشگاه باید به دانشجویان به عنوان سرمایه آن دانشگاه نگاه کند، گفت: دانشگاه‌ها موظف به تربیت نیروهای خدمتگزار و متعهد برای فعالیت در دستگاه‌ها و ارگان‌ها هستند و در حوزه فرهنگی نیز این وظیفه بر عهده دانشگاه‌های هنر است.

ادامه مطلب