اخبار - آرشیو

بازدید جمعی از روسا و كاركنان واحد استانی  و مراكز آموزش كاربردی استان چهارمحال و بختیاری از خیمه گاه حضرت ابا عبدالله حسین ( ع) شهر وردنجان

بازدید جمعی از روسا و كاركنان واحد استانی و مراكز آموزش كاربردی استان چهارمحال و بختیاری از خیمه گاه حضرت ابا عبدالله حسین ( ع) شهر وردنجان

به همت امور فرهنگی دانشجویی واحد استانی دانشگاه ، به مناسبت دهه اول محرم و همزمان با هفته دفاع مقدس ، جمعی از روسا و كاركنان واحد استانی و مراكز آموزش علمی كاربردی استان روز دوشنبه مورخ 03/07/96 از خیمه گاه حضرت ابا عبدالله حسین ( ع) شهر وردنجان بازدید كردند.

ادامه مطلب
گزارش تصویری از بازدید جمعی از روسا و كاركنان واحد استانی  و مراكز آموزش كاربردی استان چهارمحال و بختیاری از خیمه گاه حضرت ابا عبدالله حسین ( ع) شهر وردنجان

گزارش تصویری از بازدید جمعی از روسا و كاركنان واحد استانی و مراكز آموزش كاربردی استان چهارمحال و بختیاری از خیمه گاه حضرت ابا عبدالله حسین ( ع) شهر وردنجان

گزارش تصویری از بازدید جمعی از روسا و كاركنان واحد استانی و مراكز آموزش كاربردی استان چهارمحال و بختیاری از خیمه گاه حضرت ابا عبدالله حسین ( ع) شهر وردنجان

ادامه مطلب