اخبار - آرشیو

برگزاری نود و ششمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه علمی کاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری

برگزاری نود و ششمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه علمی کاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری

نود و ششمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه علمی کاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۱/۹۹ به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ادامه مطلب