اخبار - آرشیو

حضور دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

حضور دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور که از ۲۸ مرداد لغایت ۷ شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه شهرکرد برگزار می شود ، شرکت می نماید.

ادامه مطلب