اخبار - آرشیو

بازدید نماینده محترم مردم شهرستان های فارسان ،کوهرنگ ، اردل و کیار از مرکز آموزش علمی کاربردی فارسان

بازدید نماینده محترم مردم شهرستان های فارسان ،کوهرنگ ، اردل و کیار از مرکز آموزش علمی کاربردی فارسان گالری

قدرت ا... حمزه ، نماینده مردم شهرستان های فارسان ، اردل ، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی صبح شنبه نوزدهم مهرماه از مرکز علمی کاربردی فارسان به منظور بازدید کرد و در جمع کارکنان مرکز حاضر شد .

ادامه مطلب