اخبار - آرشیو

گزارش تصویری برگزاری آزمون های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری

گزارش تصویری برگزاری آزمون های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری گالری

گزارش تصویری برگزاری آزمون های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری

ادامه مطلب
بازدید هیأت نظارت و ارزیابی استانی وزارت علوم از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری

بازدید هیأت نظارت و ارزیابی استانی وزارت علوم از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری گالری

هیآت نظارت و ارزیابی وزارت علوم در استان چهارمحال و بختیاری در راستای بازدیدهای دوره ای در سطح دانشگاههای استان، روز یکشنبه ۲۲تیرماه ماه سال ۹۹ از دانشگاه علمی کاربردی استان بازدید کردند.

ادامه مطلب
آغاز برگزاری آزمون های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری و مجازی

آغاز برگزاری آزمون های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری و مجازی گالری

آغاز برگزاری آزمون های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری و مجازی

ادامه مطلب