اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه تخصصی مقررات آموزشی و نظام وظیفه در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر دریژنو فرخشهر

برگزاری کارگاه تخصصی مقررات آموزشی و نظام وظیفه در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر دریژنو فرخشهر گالری

کارگاه تخصصی مقررات آموزشی و نظام وظیفه با حضور کارشناسان مراکز آموزشی علمی کاربردی و دانشگاه های استان روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر دریژنو فرخشهر برگزار شد.

ادامه مطلب