اخبار - آرشیو

برگزاری نود و نهمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه علمی کاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری

برگزاری نود و نهمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه علمی کاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری گالری

نود و نهمین جلسه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه علمی کاربردی واحد استان چهارمحال وبختیاری روز یکشنبه ۲۶مردادماه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ادامه مطلب
شرکت دانشجوی برگزیده دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری  در آزمون عملی اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

شرکت دانشجوی برگزیده دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری در آزمون عملی اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی گالری

شرکت دانشجوی برگزیده دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری در آزمون عملی اولین المپیاد مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

ادامه مطلب
جلسه مصاحبه مدرسان حق التدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری در سال جاری برگزار شد

جلسه مصاحبه مدرسان حق التدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری در سال جاری برگزار شد گالری

جلسه مصاحبه مدرسان حق التدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری مربوط به فراخوان سال ۱۳۹۸روز سه شنبه مورخ ۲۱ مردادماه در واحد استانی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
سومین جلسه کمیته اشتغال و جهش تولید قرارگاه مواسات و کمک مومنانه دانشگاهیان در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

سومین جلسه کمیته اشتغال و جهش تولید قرارگاه مواسات و کمک مومنانه دانشگاهیان در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری برگزار شد گالری

سومین جلسه کمیته اشتغال و جهش تولید قرارگاه مواسات و کمک مومنانه دانشگاهیان در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

ادامه مطلب